logo SLOP

SLOP is een stichting die als doelstelling heeft

het (doen) zoeken van Loosdrechts Porselein op en nabij de plek van fabricage, het conserveren, opslaan en tentoonstellen van:

  • Loosdrechts Porselein;
  • de middelen die betrekking hebben op de fabricage ervan;
  • al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • het (doen) opgraven van Loosdrechts Porselein
  • het tentoonstellen van bedoeld Porselein en de fabricagemiddelen
  • het geven van lezingen en het uitbrengen van publicaties
  • het vinden van een vaste museumlocatie in Oud-Loosdrecht